Aanpak

Het is ons absolute streven om als geen ander te weten wat er speelt binnen uw branche, uw bedrijf en bij uw (potentiële) consumenten. Een streven dat is geboren uit de overtuiging dat voor het optimale resultaat SVBmedia zo dicht mogelijk bij en met haar opdrachtgevers moet ondernemen.

Daarom heeft iedere opdrachtgever binnen SVBmedia altijd één vaste contactpersoon, de communicatieplanner. Deze communicatieplanner draagt er zorg voor dat uw specifieke vragen zo effectief en efficiënt mogelijk worden opgepakt en waar nodig op de juiste punten binnen SVBmedia worden uitgezet. Binnen deze benadering hoeft u niet alleen te rekenen op één vast contactpersoon, maar ook op een deskundig klantteam waarbinnen alle hedendaagse disciplines vertegenwoordigd zijn. Zowel in de traditionele als digitale media beschikt SVBmedia over zeer actuele kennis van de markt. Dit alles uit zich middels de volgende werkwijze:

Aspiratie

Iedere briefing bevat een bepaald aspiratieniveau. Uw communicatieplanner toetst dit niveau op haalbaarheid, tezamen met de specialisten van het klantteam, altijd geënt om uw vraagstuk 100% helder te krijgen. Op basis hiervan ontvangt u een heldere de-brief met daarin onze interpretatie van uw verzoek. Dit waarborgt de efficiëntie, met als enige doel om onze mensen zo gericht mogelijk voor u aan de slag te laten gaan en er voor te zorgen dat de oplossing tot het realiseren van uw doelstellingen zo effectief mogelijk is.

Transparantie

Op basis van de gezamenlijk vastgelegde doelstellingen begint SVBmedia aan het minst romantische, maar meest belangrijke deel van het proces. Via een duidelijke en cijfermatig onderbouwde analyse, gecombineerd met onze inzichten in de markt brengen wij in kaart wat de specifieke kenmerken van de doelgroep zijn. In samenwerking met onze interne afdeling Onderzoek & Insights leggen wij vast op welke momenten binnen het (aanschaf-)proces de potentiële klanten open staan voor het ontvangen van uw boodschap en in welke vorm deze gegoten dient te zijn. Door hier de mediaconsumptie van deze doelgroep aan te koppelen is SVBmedia klaar om een helder advies af te geven over de inzet van gekochte media, in samenhang met uw eigen media en geleende media, zoals PR of Social Media.

Inspiratie

Uit de resultaten van bovengenoemde analyse volgt het meest creatieve onderdeel van het proces: het verankeren van de meest relevante inzichten in de strategische aanpak, waarbij de te behalen doelstellingen immer als filter functioneren. Op deze wijze verenigen wij alle bouwstenen in het communicatieplan. Hierin worden de details met betrekking tot o.a. mediumtypekeuze, met daarbinnen zaken als titelkeuze, zenderkeuze, frequentie, kosten, formaten en tijdstippen vastgelegd, waarbij de samenhang tussen de ingezette kanalen in één oogopslag duidelijk wordt.

Realisatie

Na uw definitieve akkoord wordt het plan ingekocht en administratief volledig intern verwerkt. Doordat onze media-inkopers van het begin af aan in uw specifieke klantteam vertegenwoordigd zijn blijven daarmee de essentie van het plan, de kwalitatieve en kwantitatieve kant van zaken en daarmee de efficiëntie van de uitvoering gewaarborgd.

Optimalisatie

Als vanzelfsprekend houdt onze service hier niet op. Sterker nog, tijdens de uitvoering van het plan wordt er nauwgezet meegekeken en meegeleefd met de behaalde resultaten. U wordt op continue basis door uw contactpersoon op de hoogte gehouden van de vorderingen. In samenspraak met de specialisten en de afdeling Onderzoek & Insights zal uw contactpersoon optimalisatievoorstellen voorleggen om de effectiviteit van het communicatieplan te maximaliseren. Dit is voor u de graadmeter, waarbij SVBmedia er altijd naar zal streven uw doelstellingen te overtreffen. Een goede monitoring en evaluatie van het totale traject, inclusief het bereikte resultaat is dan ook een vast onderdeel van onze dienstverlening.

Qmusic ijsblok